Pensioenhervormingen in Europees verband

Minister Dijselbloem heeft in Europa aangegeven dat iedere lidstaat zelf verantwoordelijk is voor de noodzakelijke hervormingen van het eigen pensioenstelsel.

Wel hamerde hij op de houdbaarheid en verbetering van de concurrentiepositie van Europa.

Verhoging van de pensioenleeftijd en beperking/beheersing van de pensioenpremies en - kosten zijn dan nodig.

Deze aanpassingen moeten wel in Europees verband besproken, zodat iedere lidstaat zelf én Europa sterker wordt.

Niet alleen op het gebied van pensioen, maar vooral ook arbeid, wonen en zorg zijn aanpalende domeinen hierbij.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015