Pensioennieuws 2010 selectie week 30

Sociale partners stemmen in met Pensioenakkoord
Alle werkgevers- en werknemersorganisaties hebben inmiddels het Pensioenakkoord voorjaar 2010 aanvaard. FNV, CNV en MHP hebben, na raadpleging van hun achterbannen, alle drie ingestemd met het Pensioenakkoord. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO hadden al in juni tijdens de vaststelling van het Pensioenakkoord door de STAR laten weten in te kunnen stemmen met dit akkoord. De sociale partners verwachten dat het nieuwe kabinet mee zal werken aan de uitvoering van het akkoord. Zelf zullen de werkgevers en -nemers voortvarend te werk gaan met de arbeidsparticipatie van ouderen. Het arbeidsmarktbeleid zal zowel gericht moeten zijn op de onderkant van de arbeidsmarkt, als op middengroepen en hoger personeel.
bron: opf.nl


Meer animo voor levensloop

In 2009 is € 908 (823) mln ingelegd op levenslooprekeningen: zo'n 10% meer dan het jaar ervoor. Ook het opgenomen bedrag is gestegen: dat is vorig jaar uitgekomen op € 164 (121) mln, ruim 35% hoger dan in 2008, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, en het CBS.
bron: amweb.nl


Ouderen vrijwel kansloos op arbeidsmarkt

Een hoge leeftijd vormt een grotere belemmering voor het vinden van een baan dan een lage opleiding. Tegenover elke dertien werkloze 55-plussers stond er in 2009 maar een die werd aangenomen. Onder mensen met alleen basisschool was die verhouding drie tegen een. Dit blijkt uit de UWV Kwartaalverkenning, een publicatie van het kenniscentrum van uitkeringsinstantie UWV.
bron: gidsonline.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 30 juli 2010