Pensioennieuws 2011 selectie week 44 en 45

mijnpensioenoverzicht.nl, nu ook netto bedragen

Op mijnpensioenoverzicht.nl, de website je de AOW en het via het werk opgebouwde pensioen kunt bekijken, kun je nu niet alleen je bruto pensioen bekijken, maar ook je netto pensioen. Dat maakt het eenvoudiger om het pensioen te vergelijken met het huidige inkomen.

Pensioenfondsen brengen uitvoeringskosten volledig in beeld

De Nederlandse pensioenfondsen gaan alle kosten die voortkomen uit het pensioenbeheer en het vermogensbeheer nauwgezet in kaart brengen en daarover eenduidig rapporteren naar hun deelnemers en andere belanghebbenden. Uniek is dat bij het vermogensbeheer ook de transactiekosten apart in beeld zullen worden gebracht. Bron: vbportal.nl

Pensioenfederatie publiceert z-scores 2010 en performancetoets 2006-2010

De beleggingsprestaties van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen moeten jaarlijks worden getoetst. Hiervoor zijn de z-score en de performancetoets ontwikkeld.

De z-score is een maatstaf die weergeeft wat de beleggingsresultaten van een pensioenfonds zijn ten opzichte van de resultaten van een vooraf door het pensioenfonds zelf gekozen benchmark. Hierbij spelen ook de samenstelling van het belegd vermogen en de uitvoeringskosten een rol.

Klik hier voor het overzicht Z-scores

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 11 november 2011