Pensioenoverzicht is vaststelling verzekerde jaren

D.m.v. pensioenoverzicht vindt een rechtsvaststelling plaats met betrekking tot eventueel toekomstige aanspraken. De vaststelling (besluit) strekt niet verder dan de vaststelling van verzekerde tijdvakken tot aan de datum van het besluit, waarbij het pensioenoverzicht is gegeven. De SVB heeft terecht gesteld dat geen beslissing is genomen over het recht op AOW of over de datum met ingang waarvan dat pensioen wordt toegekend. Rechtbank Gelderland (09/12/2014) oordeelt dat vermelding van de wijziging van het tijdstip waarop een toekomstige aanspraak kan ontstaan niet op rechtsgevolg is gericht. De SVB heeft afdoende toegelicht waarom de in het pensioenoverzicht neergelegde verschuiving van het begintijdstip van AOW-opbouw met 1,5 jaar, niet strijd met het  EVRM (ontneming eigendom); de verschuiving van begintijdstip AOW-opbouw is geen individuele, onevenredig zware last.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015