Pensioensector en AIFMD-wetgeving op komst

Vermogensbeheeractiviteiten van pensioenuitvoeringsorganisaties ("PUO’s") zullen waarschijnlijk onder de AIFM-richtlijn vallen, zo blijkt uit een brief van de Minister van Financien van 24 januari jl. aan de Eerste Kamer. Een definitief besluit hierover moet het moment van schrijven van deze bijdrage echter nog worden genomen. Belangrijke onderwerpen in de AIFM-richtlijn zijn de kapitaaleisen, risicobeheer, hefboomfinanciering, bewaring, uitbesteding, governance en beloningsbeleid bij de beheerders en beleggingsinstellingen die onder de richtlijn vallen.
 
Als vermogensbeheeractiviteiten van PUO’s onder de AIFMD-wetgeving komen te vallen, dan zullen de AFM en DNB rechtstreeks hierop toezicht gaan houden. De AFM wordt verantwoordelijk voor de vergunningverlening, de toetsing van beleidsbepalers en het toezicht op onder meer governance en transparantieverplichtingen. DNB ziet vanuit haar prudentiële rol onder meer toe op naleving van de regels over kapitaaleisen, financieel risicobeheer en het gebruik van hefboomfinanciering.

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015