Pensioenuitvoerders verstrekken onvoldoende informatie over beschikbare premieregelingen

Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat pensioenuitvoerders aan werknemers onvoldoende informatie over beschikbare premieregelingen geven. 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

 • Een verlaagde of vlakke premiestaffel leidt ertoe dat het pensioen op de pensioendatum minder dan 70 procent van het gemiddelde inkomen bedraagt
 • Sommige pensioenproducten kennen beperkingen in de dekking gedurende een bepaalde periode direct na aanvang van de deelneming
 • Garantieproducten zijn vaak moeilijk te begrijpen en de kostprijs van de garantie is vaak niet duidelijk
 • De verstrekte informatie over een pensioenproduct is niet altijd compleet en niet altijd consistent
 • De AFM en het Verbond komen daarom tot de volgende aanbevelingen.
 • Werkgevers (en adviseurs) en verzekeraars moeten werknemers goed informeren over de hoogte van de investering in de pensioenopbouw van medewerkers.
 • Verzekeraars moeten werkgevers goed informeren over de totale kosten van de regeling in verschillende scenario’s. Zij kunnen dit eventueel samen met adviseurs doen.
 • Verzekeraars moeten, eventueel samen met werkgevers, werknemers goed informeren over de risico’s die voor hen wel en niet verzekerd zijn, zoals nabestaandenpensioen en verschillende typen arbeidsongeschiktheidsdekking.
 • Verzekeraars moeten, eveneens eventueel samen met werkgevers, werknemers goed informeren over de beleggingsrisico’s en de waarde en kosten van mogelijke garanties.
 • Een basispensioenproduct moet een zo compleet mogelijke dekking geven, dus inclusief partnerpensioen en een arbeidsongeschiktheidsdekking.
Commentaar

Omdat bij beschikbare premie de hoogte van het pensioen afhangt van een groot aantal onzekere factoren is het van belang zo duidelijk mogelijk inzicht te geven in inleg, kosten, risico's en opbrengsten. 

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015