Pensioenvergelijker geintroduceerd

"Snel en eenvoudig nagaan welke verschillen bestaan tussen pensioenregelingen: daarvoor is de Pensioenvergelijker ontwikkeld". Dat stellen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. De Pensioenvergelijker komt op 1 juli 2016 beschikbaar deelnemers.

De Pensioenvergelijker is onderdeel van de Wet Pensioencommunicatie (1 juli 2015) en moet werknemers in staat stellen de regeling van de oude en de nieuwe werkgever te vergelijker. Hierdoor kan beoordeeld worden op er b.v. voldoende pensioen wordt opgebouwd, met name ook nabestaandenpensioen en of waardeoverdracht zinvol is.

Onderdelen zijn verder:

  • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling voorziet;
  • de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling niet voorziet;
  • informatie over de jaarlijkse pensioenopbouw;
  • de risico’s omtrent de pensioenuitkering;
  • de dekkingsgraad met een omschrijving van de betekenis en gevolgen ervan.

Enige scepsis is op z'n plaats. Of werknemers met de Pensioenvergelijker echt 'grip' krijgen op hun pensioen en of ze hem überhaupt gaan gebruiken is de vraag.

Inmiddels zijn er 'betere' tools op de (commerciele) markt verkrijgbaar, waarbij ook de werkgever een belangrijke rol heeft. Daarnaast kan men zich afvragen of de werknemer inmiddels niet te veel gefragmenteerde informatie krijgt.

Het is niet zozeer het gebrek aan pensioeninformatie an sich als wel het 'vermogen' van de werknemer om met al die informatie wat te doen.

Naast 'hoeveel pensioen krijg ik', 'vanaf wanneer' en 'is het genoeg', zal een  werknemer veel hulp nodig hebben om inzicht te krijgen en goede keuzes te kunnen maken.

 

 

Informatie

  • Indiensttreding, Ik ga meer/minder verdienen, Ik ga met verlof, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Overlijden, Uit dienst/Ontslag, 5 jaar voor je pensioendatum, Flexiblisering werk & pensioen, Ik ga met pensioen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 2 mei 2016