Pensionado?s zwaar gepakt door inhouding zorgpremie

Pensionado’s, oftewel gepensioneerden die in het buitenland wonen, worden zwaar getroffen door inhouding van premies voor hun ziektekosten. De Centrale raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op dit gebied, heeft op 13 december jl. bepaald dat Nederland heffingsbevoegd is voor de zorgpremie. Dat betekent dat Nederland een bedrag aan zorgpremie mag invorderen op de AOW- en ANW-uitkeringen voor de zorgvoorzieningen (op Nederlands niveau) waarvan Nederlandse pensioengerechtigden in het buitenland gebruik kunnen maken. Deze premies kunnen per land aanzienlijk verschillen. Bovendien zijn ze daarnaast ook ter plaatse premies voor een ziektekostenverzekering en belastingen ter financiering van het zorgstelsel verschuldigd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015