Planning pensioenonderwerpen voorjaar 2015

Staatssecretaris Klijnsma heeft een nieuw planningsoverzicht gepubliceerd.

In de afgelopen periode is op pensioenterrein een groot aantal wetsvoorstellen afgerond en inwerking getreden. Deze wetsvoorstellen, de aanpassing van het Witteveenkader, de introductie van het nettopensioen, de wet versterking bestuur pensioenfondsen en de verbetering van het financieel toetsingskader, hebben ten doel het pensioenstelsel te versterken.

De komende tijd staan het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds, de wet Pensioencommunicatie en de hoofdlijnennotitie over de toekomst van het pensioenstelsel op het programma. Opvalt dat 'doorbeleggen' na pensioendatum bij premieovereenkomsten pas per medio 2016 wordt geregeld. Hiermee worden pensioengerechtigde die 'nu' pensioen moeten aankopen zwaar gedupeerd. Een overgangsregime was beter geweest.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 4 mei 2015