Plenaire behandeling pensioenwetsvoorstellen door EK

De Eerste Kamercommissie heeft de regering verzocht de nadere memorie van antwoord inzake de wetsvoorstellen 'Wet pensioenaanvullingsregelingen' en 'Witteveenwet 2015' uiterlijk vrijdag 20 september 2013 aan de Kamer te doen toekomen. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het nader voorlopig verslag zal de plenaire behandeling van beide wetsvoorstellen plaatsvinden op dinsdag 8 oktober 2013.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015