Plenaire behandeling pensioenwetsvoorstellen hervat

Op dinsdag 20 mei 2014 is de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (EK 33.847), gezamenlijk met het wetsvoorstel 'Witteveenwet 2015' (EK 33.610), hervat.

De stemming over de wetsvoorstellen zal plaatsvinden op 27 mei 2014.

De tijdens het debat op 20 mei 2014 ingediende motie over geconsolideerde wetteksten om voorgestelde wetswijzigingen inzichtelijk te maken (EK 33.847, nr. J) is later tijdens het debat door de indiener aangehouden.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015