Politieke jongerenbewegingen willen nieuw pensioenstelsel

De Pensioenfederatie onderschrijft de conclusie van de jongeren dat het pensioenstelsel aanpassing behoeft en werkt op dit moment ook zelf aan een integrale visie hierop. Met name de steeds verder stijgende levensverwachting en de veranderende arbeidsmarkt vragen om nieuwe antwoorden. De Pensioenfederatie vindt het positief dat politieke jongerenbewegingen zich mengen in het debat over de toekomst van het stelsel, en wil de dialoog over hun suggesties graag aangaan. Anders dan voor de jongerenorganisaties blijft voor de Pensioenfederatie de huidige structuur van sector -, beroepsgroep- of werkgevergebonden pensioenfondsen wel het vertrekpunt. Ook bij een aantal andere voorstellen zijn vraagtekens te plaatsen en niet alle voorstellen zijn volledig uitgewerkt. Niettemin zal de Pensioenfederatie het plan betrekken bij het afronden van de eigen visie op de toekomst van het stelsel

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015