Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Position paper Kapitaalmarktunie

De Pensioenfederatie heeft op 4 december 2019 het position paper Kapitaalmarktunie gepubliceerd. 

De kapitaalmarktunie moet het voor spaarders en beleggers gemakkelijker maken om grensoverschrijdend in bedrijven te investeren. Belemmeringen voor internationale investeringen moeten verdwijnen. Op deze wijze kunnen ook kleine en middelgrote bedrijven gemakkelijker aan kapitaal komen buiten de banken om. Hierdoor worden extra investeringen in de economie mogelijk en kan de economische groei gestimuleerd kan worden.

 

Volgens de Pensioenfederatie kunnen pensioenfondsen als lange-termijninvesteerders een belangrijke rol vervullen om de doelstellingen van de kapitaalmarktunie te realiseren. Daarom zou de Europese Unie die rol moeten ondersteunen. De Pensioenfederatie doet 3 aanbevelingen, die aansluiten op het rapport van de Next CMU Expert Group:

 

  1. Pensioen is een nationale aangelegenheid. Wat moet worden verstaan onder een adequaat pensioen moet niet door de EU worden voorgeschreven. Lidstaten moeten hun eigen pensioensysteem, doelstellingen en ambitieniveau kunnen vaststellen
  2. De EU moet belemmeringen voor grensoverschrijdende investeringen wegnemen, zoals slecht functionerende bronbelasting- en insolventieregimes
  3. Nieuwe initiatieven zijn nodig om het duurzaam beleggingsbeleid van pensioenfondsen te ondersteunen

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Internationaal, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 4 december 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships