Pre Brede Herwaarderingslijfrente in Thailand belast

Een buitenlands belastingplichtige woonachtig in Thailand heeft een pre BH-lijfrente van vóór 1 januari 1992. De lijfrentetermijnen uit deze polis vormen onder de wet IB 2001 geen bron van inkomen voor een buitenlands belastingplichtige, zodat ze ook niet belast zijn. De discussie of het belastingverdrag tussen Nederland en Thailand de heffingsbevoegdheid al dan niet aan Nederland toewijst, komt dan niet meer aan de orde.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015