Premiedifferentiatie op basis van postcode

Het College voor de Rechten van de Mens is de onafhankelijke toezichthouder op het gebied van mensenrechten in Nederland. Volgens het College is het vaststellen van de hoogte van de premie voor een overlijdenrisicoverzekering op basis van de postcode van de verzekerde weliswaar discriminerend (indirect onderscheid op grond van afkomst),  maar dat dit niet verboden is aangezien er een objectieve rechtvaardiging is voor dit onderscheid. Er is geen sprake van discriminatie van mensen met een laag inkomen en/of van mensen van niet-westerse afkomst.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015