Premiedifferentie op basis van postcode toegestaan bij overlijdensverzekeringen

Onderscheid op basis van postcode bij de premie voor overlijdensverzekeringen is toegestaan volgens het College voor Rechten van de Mens (het voormalig College Gelijke Behandeling).

Hoewel er sprake is van indirect onderscheid, is het toch toegestaan omdat er sprake is van een objectieve rechtvaardiging.

Toch houdt minister Dijselbloem de ontwikkelingen in de gaten.

Informatie

  • Verzekeringstechniek, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015