Premieheffing aan Nederland toegewezen, maar voor loon is zowel NL als België heffingsbevoegd

Een man woont in 2009 in België en is als accountmanager/relatiemanager telecommunicatie in dienstbetrekking bij een BV in Nederland. In geschil is de heffingsbevoegdheid van Nederland ter zake van het loon. Hof Den Bosch berekent dat 6,46 procent van de totale arbeidstijd in België is verricht en dat het daarmee corresponderende deel van zijn salaris in België is belast. Dat geldt echter niet voor de premies volksverzekeringen, oordeelt het Hof. Die mag Nederland voor 100 procent heffen. Daar is de man het niet mee eens en daarom heeft hij cassatieberoep ingesteld. A-G Wattel is het met het Hof eens en adviseert de Hoge Raad om het ongegrond te verklaren. A-G: 'Vast staat dat het werken in België slechts incidenteel plaatsvond. Volgens het Hof is “geen sprake is van het plegen uitoefenen van werkzaamheden in loondienst op het grondgebied van twee of meer lidstaten” in de zin van art. 14(2) van Verordening 1408/71 is dan juist, waardoor die bepaling niet van toepassing is en art. 13(2)(a) van de Verordening Nederland aanwijst.'

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 mei 2015