Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft recht op een premiekorting van maximaal € 7.000 per jaar gedurende de dienstbetrekking maar maximaal 3 jaar bij het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Een gehandicapte is iemand die een WIA-, WAO-, WAZ-, of Wajong uitkering heeft (gehad); geen recht heeft op een WIA uitkering (minder dan 35% arbeidsongeschikt); is aanbevolen te werken in een sociale werkplaats; door ziekte/handicap moeilijker een baan kan vinden of minder makkelijk kan werken waarbij de gemeente moet ondersteunen bij het vinden van werk; jonger is dan 18 jaar en door ziekte/handicap is belemmerd bij scholing en binnen 5 jaar in dienst treedt; 18 jaar of ouder, geen Wajong uitkering heeft en door ziekte/handicap is belemmerd bij scholing en binnen 5 jaar in dienst treedt. Een Wajonger met loondispensatie (loon lager dan min. loon) is de premiekorting € 3.500. Voor de werknemer met een WIA uitkering die binnen het bedrijf wordt herplaatst: slechts1 jaar recht op premiekorting.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015