Premiekorting jonge werknemer

Bij het in dienst nemen van WW- of bijstandsgerechtigden tussen 18 en 27 jaar gedurende 2014 en 2015 heeft de werkgever recht op premiekorting gedurende het dienstverband maar maximaal 2 jaar van € 3.500 per jaar. De werknemer moet minimaal een halfjaar contract voor minimaal 32 uur per week krijgen. De jongere moet aan de werkgever een verklaring van de uitkeringsinstantie overhandigen waarin staat dat hij recht op uitkering had. Gaat de jongere minder dan 32 uur per week werken, dan vervalt de korting. Deze premiekorting is op 1 juli 2014 in werking getreden maar ook voor indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 bestaat recht op de premiekorting. Samenloop met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is niet mogelijk. Deze laatste gaat voor.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015