Premiekorting jongere werknemers

Vanaf 1 juli 2014 kan een werkgever een premiekorting toepassen voor werknemers van 18 tot 27 jaar die voorafgaande aan de indiensttreding een WW of bijstandsuitkering ontvingen. De jongere moet tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 in dienst zijn getreden en minimaal 32 uur per week werken en een halfjaarcontract hebben. De werkgever krijgt zolang de jongere in dienst is maximaal 2 jaar een premiekorting (dus uiterlijk tot en met 31 december 2017 ) van € 3.500 per jaar. De premiekorting geldt vanaf datum in dienst treden. Voor jongeren die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 in dienst zijn getreden, mag de werkgever de korting toepassen vanaf 1 juli 2014.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015