Premiepercentages nettopensioen gepubliceerd

De premiepercentages zijn afgeleid van staffel 4 van de door de belastingdienst gepubliceerde netto staffels voor 2015 (Vraag & Antwoord 14-008). Aangezien het om netto pensioen gaat zijn de hiervoor genoemde premiepercentages vermenigvuldigd met de nettofactor conform artikel 5.16, vierde lid, Wet IB 2001 (100-52). Hierdoor ontstaat als het ware een netto-netto-staffel.  Er is zowel een premiestaffel op basis van een rekenrente van 4% als een premiestaffel op basis van een rekenrente van 3% met een uitkeringsbegrenzing gepubliceerd. In de premiepercentages is geen rekening gehouden met een kostenopslag en een opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015