Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Premieplicht volksverzekeringen

Een Rijnvarende is in Nederland premieplichtig voor de volksverzekeringen op grond van de afgegeven A1 verklaring.

X heeft de Nederlandse nationaliteit en werkte en woonde in 2013 in Nederland. In dat jaar werkte hij als Rijnvarende op een schip dat in Nederland staat geregistreerd. In 2013 was X het hele jaar in dienstbetrekking bij A Ltd. Voor het binnenschip is voor de eigenaar een Rijnvaartverklaring afgegeven. Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat zowel de Belastingdienst als de Belastingrechter, en dus ook het Hof in deze procedure, in het kader van de premieheffing dient te handelen en te oordelen overeenkomstig de inhoud van de A1 verklaring zoals afgegeven door de SVB. Dit geldt ook indien de A1 verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat, en ook indien de juistheid ervan door X wordt betwist. Het andersluidende standpunt van X is onjuist. X is dus verplicht verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving. De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81.1 Wet RO (Hoge Raad 20 december 2019, nr. 19/01787).

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Sociale zekerheid
  • Maandag 23 december 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships