Premies vrijwillige ANW-verzekering niet aftrekbaar noch in de pensioen, noch in de lijfrentesfeer

De premies voor een vrijwillige ANW-vangnetverzekering vormen geen negatief loon als er geen direct verband met de dienstbetrekking bestaat en zijn evenmin aftrekbaar als lijfretepremies als in de polis geen afkoopverbod is opgenomen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015