Premiestaffelbesluit pensioenen LB gepubliceerd

Op 30 december 2014 besluit 'Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen' van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2132M, in de Staatscourant geplaatst (Stcrt. 36872). 

Dit besluit bevat de premiestaffel die als uitgangspunt is genomen voor de bepaling van de leeftijdsafhankelijke premiepercentages die bij de vaststelling van welk premiebedrag iemand jaarlijks maximaal mag storten in al zijn nettolijfrenten in box 3 gezamenlijk.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015