Premievrijstelling basispremie WAO/WIA

Van 2004 t/m 2008 gold een vrijstelling van de basispremie WAO/WIA voor iedere werknemer die aan het begin van het kalenderjaar 54,5 jaar was. Deze vrijstelling was ook van toepassing op de werknemer die de werkgever in dienst nam en op het moment van indiensttreding tenminste 50 jaar was. Met het invoeren van de premiekorting in 2009 is de vrijstelling vervallen. Overgangsrecht geldt voor de werkgever die op 31 december 2008 de vrijstelling gebruikte en waarvan de werknemer op 1 januari 2009 55,5 jaar of ouder was. De werkgever mocht dan in 2009 en latere jaren de vrijstelling toepassen. Dit blijft gelden t/m het loontijdvak waarin de werknemer 62 jaar wordt. Na 2015 kan de premievrijstelling niet meer worden toegepast.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015