Presentatie Intermediairdagen Belastingdienst over stamrechtvrijstelling

In november en december van 2013 heeft de Belastingdienst grote informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor fiscaal dienstverleners en overige intermediairs, de Intermediairdagen.

De dagen stonden in het teken van het nieuwe belastingplan en andere belangrijke veranderingen waarmee intermediairs in 2014 te maken (kunnen) krijgen. Zo is onder meer informatie verschaft over de veranderingen in (loon)stamrechtvrijstelling in de LH-sfeer.

De hand-outs van de presentatie over de stamrechtvrijstelling zijn online beschikbaar gesteld op www.intermediairdagen.nl.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015