Prijsgeven van pensioenrechten door de DGA

Op 18 maart 2013 heeft de Staatssecretaris van Financiën het lang verwachte Besluit inzake het al dan niet kunnen prijsgeven van pensioenaanspraken in eigen beheer bij onderdekking gepubliceerd (BLBK 2013/27M).

De voorwaarden voor dit (gedeeltelijk) prijsgeven zijn onder andere:

-          Er moet sprake zijn van een onderdekking van meer dan 75%, o.b.v. de waarde in het economisch verkeer van de activa, minus de passiva, waarbij de waarde van de pensioenverplichting in dit verband de fiscale waarde is.

-          De onderdekking is veroorzaakt door echte ondernemings- of beleggingsverliezen; er mogen in de laatste 7 jaren geen formele uitdelingen van winst zijn gedaan of aandelenkapitaal zijn terug betaald

-          De pensioenaanspraken worden verminderd tot een bedrag waarop de dekkingsgraad weer 100% is

-          De vrijval, welke van dit afzien het gevolg is, moet tot de winst worden gerekend.

Om problemen te voorkomen is het raadzaam vooraf een verzoek in te dienen bij de competente inspecteur

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015