Prinsjesdag 2019: Koopkrachtplaatje gepensioneerden 2020 doorgerekend

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft de koopkrachtontwikkelingen voor gepensioneerden op basis van de Miljoenennota 2020 doorgerekend. Daaruit blijkt dat de koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering volgend jaar nauwelijks stijgt.

De koopkrachtverbeteringen variëren van 0,2 tot 4,6%. Voor de meeste mensen stijgt de koopkracht met 1 tot 2%. Tweeverdieners met een middeninkomen en kinderen gaan er in 2020 het meest op vooruit.

 

Voor gepensioneerden is het koopkrachtplaatje onzeker. De AOW-uitkeringen zullen het volgend jaar weliswaar geïndexeerd worden en bovendien profiteren AOW-gerechtigden van de belastingverlaging in 2020, maar wat er met het werknemerspensioen gebeurt is uiterst onzeker. Wordt ook dat geïndexeerd, blijft het gelijk of moet het worden gekort, gezien de dalende dekkingsgraden bij pensioenfondsen?

 

Wanneer de aanvullende pensioenen niet worden geïndexeerd, stijgt de koopkracht van gepensioneerden met 0,5 tot 2,8 procent. Een aantal pensioenfondsen heeft echter al laten weten dat zij volgend jaar wellicht tot kortingen moet overgaan. In dat geval zal de koopkracht voor deze gepensioneerden veel minder stijgen of zelfs dalen.

 

Onderstaand een drietal voorbeelden van de (netto) koopkrachtontwikkeling van AOW-gerechtigden

 

 

Procentueel

Netto bedrag

Alleenstaand AOW + € 5.000

   0,9%

  € 17

Paar AOW € 17.500 + € 7.500

(zonder pensioenkorting

   0,2%

  €   6

Paar AOW € 17.500 + € 7.500

(met pensioenkorting 1%)

-  0,3%

- € 11

Bron: Nibud

 

Bij de berekeningen is uitgegaan van bepaalde veronderstellingen, zoals een inflatie van 1,5%,  een stijging van de ziektekostenpremie en een brutoloonstijging van 2,5% die het CPB verwacht voor mensen in loondienst.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Ik ga met pensioen, Pensioen, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 18 september 2019