Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Prinsjesdag 2019 Zorgverzekeringen

Op 17 september 2019 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar plannen voor 2020 bekendgemaakt. In dit artikel vatten we de voor adviseurs Zorgverzekeringen meest relevante onderwerpen van de overheidsplannen samen. De dagen na Prinsjesdag volgen stevige discussies over de inhoud (de Algemene Politieke Beschouwingen). De ervaring leert dat er op basis van die discussies nog veel kan veranderen. Wat in deze samenvatting wordt genoemd, is dus allerminst een absolute zekerheid.

Eigen risico

In 2020 bedraagt, net als in 2019, het verplicht eigen risico van de zorgverzekering
€ 385. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. Het verplicht eigen risico blijft tot en met 2021 ongewijzigd.

Premie

De premie wordt in 2020 naar verwachting gemiddeld € 3 per maand duurder

(€ 118,50). De inkomensafhankelijke bijdrage daalt. Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden naar 6,7% (was 6,95%) en voor werkgevers en ouderen naar 5,45% (was 5,7%). De premie voor de Wet langdurige zorg blijft in 2020 gelijk op 9,65%.

 

Uiterlijk 12 november moeten alle verzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag neemt extra toe, met maximaal € 37 per jaar, door verlaging van de normpercentages zorgtoeslag. Deze verhoging komt bovenop de reguliere verhoging vanwege de stijging van de nominale premies. De totale maximale zorgtoeslag zal daardoor met circa € 67 stijgen voor alleenstaanden en € 95 voor partners.

Dekking

Het pakket van de basisverzekering blijft grotendeels gelijk. Er worden een aantal aanpassingen gedaan.

Logeervergoeding

De dekking van de Zorgverzekeringswet wordt uitgebreid met een logeervergoeding voor mensen die moeten reizen voor een behandeling. De voorwaarden voor de vergoeding zijn dat er sprake is van tenminste drie aaneengesloten dagen behandeling en dat de verzekerde in aanmerking komt voor een vergoeding voor vervoer. De logeervergoeding is maximaal € 75 per nacht en geldt voor elk soort gehuurde accommodatie, zoals een hotel of een bed and breakfast. Het eigen risico is van toepassing.

Eerstelijns artsenfunctie

In 2020 wordt de zorg die wordt geboden door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten opgenomen in het basispakket. Nu is deze zorg ondergebracht in de Wet langdurige zorg (Wlz) door een tijdelijke subsidieregeling. Het opnemen van deze zorg in het basispakket moet bijdragen aan het verminderen van complicaties en crisisopnames. Daarnaast is het doel om de druk op huisartsen en wijkverpleegkundigen te verminderen. Het eigen risico is van toepassing op de vergoeding. 

Vergoeding fysiotherapie bij reuma

Per 1 oktober 2019 is fysiotherapie bij reuma voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Het gaat om een vierjarig onderzoek naar fysiotherapie voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) en met axiale spondyloartritis (AXSPA). De eerste twintig behandelingen worden vergoed op grond van een subsidieregeling. Het eigen risico is hier niet op van toepassing. Op eventuele behandelingen daarna is het eigen risico wel van toepassing.

Geneesmiddelen

In de loop van 2019 zijn er verschillende geneesmiddelen toegevoegd aan het basispakket. Het gaat om middelen voor behandeling van verschillende vormen van kanker en MS.

 

In 2020 wijzigt de vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen. Als een middel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, dan kan de apotheek-bereiding wel worden vergoed.

 

Om de kosten voor geneesmiddelen in toom te houden, worden vanaf 2020 de maximumprijzen verlaagd. De maximumprijzen van geneesmiddelen worden nu berekend op basis van de prijzen in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland. Duitsland wordt in de berekening vervangen door Noorwegen, waar lagere tarieven gelden.

Pensioenleeftijd

De verhoging van de AOW-leeftijd wordt ‘getemporiseerd’. Dat wil zeggen dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan gepland. In 2020 (en ook 2021) blijft de AOW-leeftijd staan op de huidige 66 jaar en vier maanden.

Verlaging collectiviteitskorting

Zorgverzekeraars mogen in 2020 nog maar maximaal 5% collectiviteitskorting geven op de basisverzekering. Voorheen was dat 10%. De collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering mag de zorgverzekeraar zelf bepalen.

Abonnementstarief Wmo voor algemene voorzieningen

Ouderen en chronisch zieken betalen vanaf 2020 maximaal € 19 per maand voor algemene voorzieningen zoals een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst. Die bijdrage hangt nu nog af van de hoogte van het inkomen. In 2019 gold dit abonnementstarief al voor maatwerkvoorzieningen, zoals een scootmobiel of individuele begeleiding.

Sigaretten duurder en niet meer zichtbaar aangeboden

De accijns op tabak gaat per 1 april 2020 omhoog. Een pakje sigaretten wordt daardoor € 1 duurder.

Sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten mogen niet meer zichtbaar zijn bij de verkooppunten. Ook krijgen alle verpakkingen een groenbruine kleur. Deze maatregelen sluiten aan bij de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord. Hiermee pakt het kabinet roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan.

Informatie

  • Zorg
  • EQF 5
  • Dinsdag 24 september 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships