Procedure EK wetsvoorstellen Wet pensioenaanvullingsregelingen en Witteveenwet 2015

In vervolg op de aanname door de Tweede Kamer van de wetsvoorstellen 'Wet pensioenaanvullingsregelingen' (TK 33.672) en 'Witteveenwet 2015' (TK 33.610) gaat de Eerste Kamercommissie voor Financiën op 2 juli 2013 de procedure m.b.t. genoemde wetsvoorstellen bespreken. In een procedurevergadering wordt door de Kamercommissie bepaald op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden en hoe de verdere voorbereiding zal verlopen. Daarbij wordt ook de brief van de staatssecretaris van Financiën van 28 juni 2013 (kenmerk AFP/2013/436U) aan de orde gesteld.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015