Protectie voor buitenlandse werknemer

Opdrachtgever en hoofdaannemer worden verantwoordelijk voor het wangedrag van onderaannemers. De Nederlandse overheid onderneemt actie tegen wetsovertredingen die zij zelf begaat. Rijkswaterstaat, en daarmee de overheid, wordt ervoor verantwoordelijk dat onderaannemers bij wegenaanleg zich aan de Nederlandse wetten en cao's houden. Nu worden werknemers uit landen als Polen, Roemenië en Bulgarije via allerlei regelingen vaak onder de Nederlandse normen betaald. Van dergelijke regelingen is gebruik gemaakt bij de aanleg van grote energiecentrales. Door deze praktijken worden enerzijds buitenlanders die in Nederland werken onderbetaald en anderzijds de rechten van Nederlandse werknemers uitgehold. Nederlandse bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs komen niet meer aan het werk, omdat ze door de oneerlijke concurrentie te duur zijn. Het omzeilen van de wet maakt Oost-Europeanen duizenden euro's per jaar goedkoper dan Nederlanders.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015