Provisie-inkomsten belast

Hof Den Bosch heeft op 30 augustus 2019 (publicatie 14 november 2019) uitspraak gedaan of provisie-inkomsten belast zijn omdat zij voortvloeien uit een bron van inkomen.

Belanghebbende exploiteert vanaf medio 2010 een eenmanszaak. Zij is zelfstandig handelspartner van een textielspecialist die heeft gekozen voor verkoop via distributeurs en sub-distributeurs. Belanghebbende is zowel distributeur (voor wat betreft de eigen verkoopactiviteiten) als aanbrenger van sub-distributeurs (personen die door belanghebbende zijn geworven om ook producten van de textielspecialist te verkopen). Als aanbrenger van sub-distributeurs ontvangt belanghebbende een vergoeding (provisie) over de verkopen van de sub-distributeurs. 

 

Niet in geschil is dat de verdiensten met de eigen verkoopactiviteiten van producten van de textielspecialist voor belanghebbende winst uit onderneming zijn. Belanghebbende en de inspecteur verschillen echter wel van mening of de provisie-inkomsten over de verkopen van de door belanghebbende aangebrachte sub-distributeurs voortvloeien uit een bron van inkomen.

 

Hof Den Bosch oordeelt evenals Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de provisie-inkomsten voortvloeien uit een bron van inkomen. Volgens het hof wordt voldaan aan de drie criteria die gelden voor de aanwezigheid van een bron van inkomen. Partijen zijn het erover eens dat belanghebbende voordeel beoogde met het werven van sub-distributeurs. Naar het oordeel van het hof is tevens sprake van deelname aan het economische verkeer en kon het voordeel ook redelijkerwijs verwacht worden.

 

Het gelijk is derhalve aan de inspecteur.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Woensdag 20 november 2019