Provisiestructuur nekt bankspaarproducten

Hypotheekadviseurs laten op grote schaal de bakspaarproducten ter aflossing van de hypothecaire schuld links liggen, omdat de provisie te laag zou zijn. De minister van Financiën is echter nog niet van plan hiertegen direct stappen te ondernemen. Pas volgend jaar zal de AFM een nieuwe meting doen om vast te kunnen stellen of de huidige maatregelen voldoende resultaat hebben opgeleverd. Intussen is wel een pakket maatregelen in voorbereiding dat gericht is op het verbeteren van de markt voor advisering.  

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015