Provisieverbod beleggingsondernemingen 2014

Op dit moment bestaat er geen provisieverbod voor beleggingsondernemingen. Provisies van  aanbieders van o.a. beleggingsfondsen kunnen er voor zorgen dat de beleggingsonderneming zich in haar dienstverlening laat leiden door andere belangen dan het klantbelang. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dit veranderen. Zowel  het ontvangen als het verstrekken van alle provisies van en aan derden zal per 1 januari 2014 worden verboden bij beleggingsdiensten (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en ‘execution only’ dienstverlening, waarbij de. klant zelf(standig) kiest voor aan- en verkoop van financiële instrumenten. Net als bij het provisieverbod voor financiële dienstverleners gaat de klant straks zelf direct betalen voor de dienstverlening die hij ontvangt en verdwijnt het risico dat vanwege de provisie niet in het belang van de klant wordt gehandeld.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015