Publicatie beleidsbesluit inzake verlenging looptijd overbruggingslijfrenten

Artikel 10a.1 Wet IB 2001 bevat een overgangsvoorziening voor op 31 december 2005 bestaande overbruggingslijfrenten als bedoeld artikel 3.125, lid 1, onderdeel c, Wet IB 2001 (tekst 2005). Dergelijke lijfrenten hebben als kenmerk dat deze moeten eindigen in het jaar waarin de gerechtigde tot de lijfrente 65 jaar wordt of in het jaar waarin hij een uitkering op grond van een pensioenregeling gaat genieten.

Ingegeven door het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd, is in het beleidsbesluit BLKB2013/2201M van 17 december 2013 goedgekeurd dat overbruggingslijfrenten ook mogen eindigen in het jaar waarin de gerechtigde tot de overbruggingslijfrente AOW-gerechtigd wordt. De goedkeuring loopt vooruit op wetgeving op dit punt.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015