Publicatie beleidsbesluit 'RVU; pseudo-eindheffing; sociaal plan'

Op 24 december 2013 is het besluit 'Regeling voor vervroegd uittreden; pseudo-eindheffing; sociaal plan', nr. BLKB2013/2200M, in de Staatscourant gepubliceerd.

Het besluit bevat een goedkeuring voor regelingen voor vervroegd uittreden in het kader van sociale plannen, waarbij de regeling voor ontslag op basis van een objectief criterium wordt voorafgegaan door een vrijwillige vertrekregeling.

De goedkeuring voorkomt onder voorwaarden dat de (voormalig) werkgever pseudo-eindheffing moet afdragen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015