Publicatie besluit Loonheffingen. Diverse onderwerpen

Op 18 april 2014 is het besluit 'Loonheffingen. Diverse onderwerpen' in geactualiseerde vorm gepubliceerd in de staatscourant (Stcrt. 10934).

Het besluit bevat enkele uiteenlopende onderwerpen over loonheffingen, waaronder een verlenging van de goedkeuring voor de pseudo-eindheffing hoog loon (zie onderdeel 6.2) die samenhangt met de verlenging voor 2014 van de pseudo-eindheffing voor hoog loon.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015