Publicatie Bijstellingregeling 2019 in Staatscourant

Dit bericht betreft een signaal inzake een officiële publicatie in de Staatscourant.

Op31 december 2018 is de 'Bijstellingsregeling 2019'in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 69665).

 

In die regeling zijn onder meer de officiële fiscale cijfers inzake inkomensvoorzieningen(lijfrenten) en het KEW-/SEW-/BEW-vrijstellingsbedrag voor 2019 opgenomen.

 

De afkoopgrens bij afkoop van box 1-lijfrenten bij langdurige arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 3.133, lid 9, onderdeel c Wet IB 2001 is nu ook officieel bekend. De afkoopgrens komt voor 2019 te liggen op € 41.132. Deze grens was nog niet opgenomen in het recent gepubliceerde eindejaarsbericht van Financiën.

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Verhuizen & Emigreren, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Internationaal, Diversen, Pensioen Fiscaal, Pensioen Varia, Pensioen LB, Pensioen VpB, Pensioen Successie
  • Dinsdag 1 januari 2019