Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Publicatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2020 in Staatscourant

Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in de Staatscourant.

Op 30 december 2019 is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2020 in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2019, nr. 66707).

 

De bijstellingsregeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften die zijn opgenomen in onder meer de artikelen 10.1, 10.2a, 10.2b, 10.3, 10.5, 10.6, 10.6bis, 10.6a, 10.6b, 10.7, 10bis.12 en 10a.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en de artikelen 12a, 18ga, 28b, 28c en 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964), maar aan nog veel meer fiscale indexeringsvoorschriften.

 

Zo zijn in de bijstellingsregeling 2020 diverse geïndexeerde bedragen op het terrein van oudedagsvoorzieningen opgenomen. Denk daarbij aan de bedragen op het terrein van lijfrenten, kapitaalverzekeringen en pensioenen.

Attentiepunt

Van belang is nog te weten dat de box 1-tarieftabellen die voor de IB en LB in de bijstellingregeling zijn opgenomen, de tabellen betreffen vóór toepassing van de in het Belastingplan 2020 opgenomen wijzigingen in de tarieftabellen voor de IB en LB. Met andere woorden, de in de bijstellingsregeling 2020 opgenomen tarieftabellen voor de IB en LB moeten vervangen worden door de tarieftabellen die zijn opgenomen in Belastingplan 2020 (zie artikel XX van Stb. 2019, 510).

 

Het maximale IB-tarief in box 1 voor 2020 is dan ook 49,5% in plaats van 51,75%. Dit is onder meer van belang voor de vaststelling van de nettofactor voor nettolijfrenten en -pensioenen in box 1.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Algemeen, Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Successiewet, Fiscaal: Overig, Fiscaal: Wet Vpb, Pensioen Fiscaal, Pensioen LB, Pensioen Successie, Pensioen IB-ondernemer
  • Maandag 30 december 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships