Publicatie Eindejaarsbericht Financiën met fiscale cijfers voor 2014

Het ministerie van Financiën heeft middels een Eindejaarsbericht op woensdag 19 december 2013 de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014 gepubliceerd.

De inflatiecorrectie voor 2014 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,7%. De meeste bedragen inzake levensverzekeringen en bankspaarproducten zijn echter niet gewijzigd, m.u.v. de vrijstellingsbedragen voor de KEW, SEW en het BEW (art. 10bis.6).Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015