Publicatie Fiscale verzamelwet 2014 in Staatsblad

Op 10 december 2014 is de officiële wettekst van de 'Fiscale verzamelwet 2014' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2014, nr. 481).

De wet omvat o.m. een aanpassing van artikel 39f, lid 2, Wet LB 1964 waarmee tot uitdrukking is gebracht dat uitkeringen ingevolge op 31 december 2013 bestaande (loon)stamrechtaanspraken eveneens voor een deel vervroegd kunnen worden ontvangen zonder dat dit wordt aangemerkt als een gedeeltelijke afkoop die tot overeenkomstige toepassing van artikel 19b, lid 1, Wet LB 1964 zou leiden.

Op basis van de wet kunnen stamrechtaanspraken nu ook gedeeltelijk worden afgekocht zonder dat dit fiscale gevolgen heeft voor de gehele aanspraak. Daartoe is de overgangsbepaling in artikel 39f aangepast. Deze maatregel werkt terug tot en met 1 januari 2014.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015