Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Publicatie geactualiseerd besluit waarderingsaspecten pensioenen en lijfrenten

Dit bericht betreft een signalering inzake de publicatie van een beleidsbesluit in de Staatscourant.

Op maandag 1 april 2019 is het geactualiseerde beleidsbesluit 'Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten' gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 2019-6904).

 

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M (Stcrt. 2008, 133). De aanpassingen betreffen met name verwijzingen naar nieuwe wetgeving. De overige aanpassingen zijn redactioneel, zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd.

 

Redactioneel het meest gewijzigd is het volgende:

  • de indeling van hoofdstuk A is voor de leesbaarheid aangepast;
  • onderdeel A.2.3. (oud) is komen te vervallen vanwege het beperkte praktische belang;
  • onderdeel B.6. inzake de waardering van een pensioenverplichting bij een stelselwijziging als gevolg van een verbreking van een fiscale eenheid is ter verduidelijking herschreven.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Fiscaal: Wet IB, Diversen, Fiscaal: Wet Vpb, Pensioen VpB
  • Woensdag 3 april 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships