Publicatie geactualiseerd verzamelbesluit kapitaalverzekeringen

Op 17 december 2014 is het 'Verzamelbesluit kapitaalverzekeringen' uit 2009 opnieuw uitgebracht. Dit besluit (BLKB2014/1763M) is geactualiseerd – onder meer aangepast aan het nieuwe partnerbegrip en het overgangsrecht voor de KEW, SEW en het BEW – en aangevuld met nieuwe beleidsstandpunten.

In het geactualiseerde besluit zijn nieuwe standpunten opgenomen of zijn standpunten aangepast over de volgende onderwerpen:– Overgangsrecht aanpassing partnerbegrip met ingang van 1 januari 2011;

– Gedeeltelijke afkoop na 15 jaar voor gebruik lage vrijstelling;

– Stroomlijning voorwaarden voor een BEW;

– Gesplitste betaling door partners bij gemengde KEW;

– Wijziging premies door sekseneutrale tarieven;

– Extra gebruik vrijstelling KEW bij vervallen van de goedkoperwonenregeling;

– Omzetting KEW bij beëindiging partnerschap;

– In aanmerking te nemen inleg na omzetting KEW; bandbreedte-eis en overgangsrecht KEW;

– Omzetting kapitaalverzekeringen; behoud eerbiedigende werking;

– Vervreemding kapitaalverzekering bij echtscheiding.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015