Publicatie regeling inzake wijzigingen enige fiscale uitvoeringsregelingen in Staatscourant

Dit bericht betreft een signaal inzake een officiële publicatie in de Staatscourant.

Op31 december 2018 is de 'Regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen'in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 72059).

 

In deze regeling iseen aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing vandiverse uitvoeringsregelingen, waaronder de Uitvoeringsregeling IB 2001 (UR IB 2001). Deze regeling bevat op het terrein van levensverzekeringen geen wijzigingen voor 2019.

Informatie

  • Algemeen, Fiscale Aspecten, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Diversen, Pensioen Fiscaal, Pensioen Varia, Pensioen LB, Pensioen VpB
  • Dinsdag 1 januari 2019