Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Publicatie wijzigingen in diverse fiscale uitvoeringsbesluiten in Staatsblad

Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in het Staatblad.

Op 27 december 2029 is het Besluit tot wijziging van de Algemene douanewet, enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2019, nr. 516).

 

In dit eindejaarsbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen van onder meer enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen. De wijzigingen vloeien onder andere voort uit de wijzigingen in de wetgeving bij het Belastingplan 2019 (BP 2019), het Belastingplan 2020 (BP 2020) en Overige fiscale maatregelen 2020 (OFM 2020).

 

Het besluit betreft onder andere de volgende wijzigingen:

 

  • Aanpassingen in het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (UB IB 2001)
  • Het aanpassen van de ruimte voor lijfrentepremieaftrek aan de overlevingstafel GBM/GBV 2012–2017
  • Het aanpassen van de fiscale begrenzingen voor nettolijfrenten door het toepassen van de overlevingstafel GBM/GBV 2012–2017 en het toepassen van de gewijzigde nettofactor
  • Het aanvullen van de bestaande renseignering van gegevens aan de Belastingdienst met bepaalde persoonsgegevens ter verkrijging van een expliciete wettelijke verankering voor de eenmalige renseignering inzake de afrekenverplichting die op 31 december 2020 geldt voor zuivere saldolijfrenten

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Internationaal, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Successiewet, Fiscaal: Overig, Fiscaal: Wet Vpb, Pensioen Fiscaal, Pensioen LB, Pensioen IB-ondernemer
  • Maandag 30 december 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships