Publieke WGA-verzekering blijft mogelijk

Werkgevers kunnen zelf kiezen hoe ze zich verzekeren tegen het risico dat hun werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt raken. Ze kunnen dit risico bij een private verzekeraar verzekeren of via een publieke verzekering bij het UWV (Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen). Het kabinet komt, gezien zijn demissionaire status, niet meer met voorstellen om de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te privatiseren. Dit schrijft minister Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015