Raad van State: heroverweeg wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd

Volgens het hoogste adviesorgaan heeft het wetsvoorstel een averechts effect op de arbeidsmarktpositie van '50+ers'. Ontslag van rechtswege bij AOW-gerechtigde leeftijd past niet om werknemers te stimuleren langer door te werken. Wanneer meer contracten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen ontstaat van rechtswege een contact voor onbepaalde tijd. Het wetsvoorstel sluit dit uit voor werknemers boven AOW-gerechtigde leeftijd. Deze groep werknemers mist dan bescherming tegen het onbeperkt gebruiken van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Nu minder ingrijpende alternatieven denkbaar zijn acht de RvS deze maatregel niet passend en noodzakelijk. Het wetsvoorstel is inmiddels aangepast. Zo is een werkgever niet verplicht een verzoek tot urenuitbreiding van een AOW’er te honoreren.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015