Raad van State keurt beleid ontslagvergoeding af

De Raad van State, het adviesorgaan van de regering bij nieuwe wetgeving, is niet erg te spreken over het wetsvoorstel om de ontslagvergoeding te maximeren op één jaarsalaris bij werknemers die € 75.000,-- of meer verdienen. Nader onderzoek leert dat dit beleid resulteert in ongelijke behandeling van werknemers met dezelfde leeftijd en hetzelfde aantal dienstjaren, maar met een inkomen net onder of boven de € 75.000,--grens. Bij laatstgenoemden vindt aftopping op één jaarsalaris plaats, terwijl eerstgenoemden wel meer dan 12 maandsalarissen en dus meer dan € 75.000,-- kunnen meekrijgen.
Bovendien wordt de grens van € 75.000,-- niet onderbouwd. Tenslotte wijst de Raad op de versobering van de berekeningswijze van de ontslagvergoeding door de kantonrechters sinds 1 januari 2009.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015