Raad voor de Jaarverslaggeving: pensioen DGA

In de praktijk bestaat er al jaren een discussie over de waarde van het pensioen van de DGA in eigen beheer. De fiscale pensioenverplichting wijkt beduidend af van de waarde economisch verkeer. Dit komt door onder andere de rekenrente, de levensverwachting en de indexatie.

Tot op heden vond de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ) het toegestaan dat de pensioenverplichting van de DGA op fiscale grondslagen mocht worden opgenomen. Dit staat in de RJ 271.3 opgenomen.

De RJ heeft nu aangegeven dat men van mening is dat het pensioen van de DGA op de waarde economisch verkeer moet worden opgenomen in de jaarrekening. Dit betekent in de praktijk dat het eigen vermogen zal afnemen. Dit kan weer een rol spelen bij de financiering van de onderneming.

De richtlijn geeft aan dat onvoorwaardelijke indexaties moeten worden inbegrepen in de pensioenverplichting en voorwaardelijke indexaties niet. Een juiste omschrijving in de pensioenbrief speelt hier dus een rol.

Met toekomstige salarisstijgingen kan wel maar hoeft geen rekening te worden gehouden.

Het betreft op dit moment nog een voorstel van de RJ waarop de praktijk nog tot 19 februari zijn commentaar kan leveren. De beoogde ingangsdatum is het boekjaar 2014.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015