Rapport EIOPA beleggingsvrijheid voor deelnemers

De Europese toezichthouder op pensioenuitvoerders EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)heeft een rapport gepubliceerd waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de keuzemogelijkheden van deelnemers in verschillende lidstaten voor wat betreft het beleggingsbeleid van hun beschikbare premieregeling. In het rapport wordt onder meer ingegaan op de gebruikte methodes, de manier waarop werkgevers (indien van toepassing) keuzes maken voor hun werknemers en de informatie die voor deelnemers beschikbaar is. Uit het rapport blijkt dat deelnemers aan beschikbare premieregelingen heel wisselend invloed kunnen uitoefenen op de beleggingen voor hun aanvullend pensioen. In 9 van de 21 lidstaten hebben de deelnemers helemaal geen beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de beleggingen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015